Næringslivsdag

19. februar

Høgskolen i Gjøvik arrangerer næringslivsdag i samarbeid med UKA 2008 og linjeforeningene INGa og Darling.

Næringslivsdagen er et arrangement hvor man ønsker å gi studentene kjennskap til framtidige arbeidsgivere, og gi motivasjon til videre studier. I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med deres bedrift. Dette er selvfølgelig også en dag der bedrifter knytter tettere bånd med studenter som skal ut i arbeidslivet og har mulighet til å komme i kontakt med våre fagmiljøer.