Offentleg journal

Adresse: Høgskolen i Gjøvik, Arkivet, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik
Kontakttelefon: 61135116
E-post: postmottak@hig.no

Disse sidene inneheld Høgskolen i Gjøvik sin offentlege journal, jamfør lov om offentligheit i forvaltninga.

Bestill dokumenta frå postmottak@hig.no