Ultralydfysikk og apparatlære
2006-2007 - RAD8041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Mål 1:Studenten skal dokumentere kunnskap i basale prinsipper for ultralyd.
Mål 2:Studenten skal vise kunnskap og ferdigheter i ergonomi.
Mål 3:Studenten skal vise kunnskaper om apparatlære innen ultralyd.

Emnets temaer

Basale prinsipper for ultralyd: Puls-ekko prinsippet, interaksjon av ultralyd og vev, lydrefleksjon, oppløsning, biologisk effekt, Piezoelektrisk effekt, lydenergi, vanligste typer artefakter.
Apparatlære:Transducere: Frekvens, båndbredde, fokuserte og ikke fokuserte transducere, konfigurasjon av transducere.
Scannere: Puls generator, Time Compensated Gain(TCG), Spesial Gain Controls, signal prossessering.
Ergonomi: Sittestilling, armstilling, pasientleiring.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Multiple choice-eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
1 intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny utsatt eksamen arrangeres innen 3 uker

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Gray-scale Ultrasound, "A maual for physicians and technical personnel"
ISBN: 1-7216-1548-1
Medical Ultrasound Safety, American Institute of Ultrasound in Medisin
Bibliotek HIG
Annen litteratur oppgis ved studiestart.