Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi
2006-2007 - RAD8051 - 20sp

Forutsetter bestått

  • RAD8041 - Ultralydfysikk og apparatlære

Forventet læringsutbytte

Mål 1:Studenten skal vise kunnskap i topografisk anatomi i abdomen,kroppens hulrom og organers plassering og retning.
Mål 2:Studenten skal vise kunnskap i abdominale sykdommer.
Mål 3:Studenten skal ha forståelse for den underliggende fysikken og dermed være istand til å lese/tolke/gjenkjenne anatomi og patologi på ultralydbilder/signaler.

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi i abdomen
Topografi
Sykdomslære
Kommuniksajon og samhandling med pasienten
Yrkesetikk
Pasientomsorg

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

med muntlig presentasjon. Gruppen kan bestå av 2-3 studenter. Selvvalgt tema innen emneområde
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser
Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny utsatt innlevering gjennomføres innen 1 mnd.

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Praksis
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i Modul 2

Læremidler

.