Produksjonsmetoder
2006-2007 - MAS2131 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha:
-kunnskap om industrielle produksjonsmetoder
-forståelse for hvordan sammensetningen av maskiner fungerer ved industriell anvendelse

Emnets temaer

1. Produksjonskomponenter: Maskindeler og automatiseringskomponenter (pneumatikk, hydraulikk), valg av komponenter
2. Produksjonsteknikker: Metallforming, støping og tilvirkningsprosesser, verkstedmaskiner og måleteknikk
3. Sammenføyning, sveising og overflatehehandling
4. Helse, miljø og sikkerhet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Vurdering av en oppgave fra hvert delemne, alle må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Rolf G. Corneliussen: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlager ISBN 82-7674-559-8
Kompendier v/Jo Sterten:
1. Produksjonsmetoder Kompendium 2006
2. Tilvirkningsprosesser 2006
3. Sammenføyning 2006
Verkstedhånboka, ISBN 82-585-1342-7