Organisasjonskultur og forbedringsprosesser
2006-2007 - MAS3071 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1081 - Statistikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha nødvendige ferdigheter til å kunne gjennomføre forbedringsprosjekter og kunne operasjonalisere forbedringstiltak.

Emnets temaer

Organisasjonskultur
Kvalitetsforbedring:
- Organisering av kontinuerlig kvalitetsforbedring
- Utvikling av kvalitetsindikatorer
- EFQM indikatorer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Organisasjonskultur, Henning Bang