Coaching & mentorskap
2006-2007 - SMF1151 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har handlingskompetanse på metoder og teknikker for å oppnå utvikling og forbedring hos mennesker i arbeid.

Målene dokumenteres med logg og refleksjonsdel i prosjektrapporten.

Emnets temaer


1) Hvordan påvirkere i ulike yrkesgrupper har bidratt til å gjøre coaching og mentorskap allment tilgjengelig.
2) Betydningen av å kjenne til ulike innlæringsmetoder.
3) Hvordan folk skal finne og anvende personlig stil.
4) Coaching - ulike stiler og teknikker.
5) Forskjellige typer av mentorskap.
6) Mentorer i et samfunnsperspektiv.
7) Tilbakemeldingsmetoder.
8) Kunsten å lytte og observere.
9) Kunsten å spørre.
10) Om sju lover for "selvstyrt intellektuell utvikling".
11) Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes.
12) Konstruktivt lederskap for å oppnå arbeidsglede.
13) Stresshåndtering, avslappingsteknikker og mental trening.
14) Planlegging av arbeidstid og målstyring.
15) Relasjonsbygging for å oppmuntre til fremgang.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Prosjekt med muntlig fremføring (ett prosjekt oppdelt i faser).
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere till å lykkes., Universitetsforlaget 2002 Anita Erlandsson
ISBN: 91-44-04263-9
Friskare arbetsplatser. Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats.
Bosse Angelöw, Studentlitteratur 2002 ISBN: 91-44-02751-6
Coaching & mentorskap. Praktiska metoder för bättre lärande.
Av Eric Parsloe & Monika Wray
Brain Books AB

 

 

 

 

Supplerende opplysninger

Emnet har begrenset adgang. Deltakelse forutsetter egen samarbeidskontrakt mellom bedrift og HIG
Emnet baserer seg på anvendelse av gjesteforelesere.