Årsstudium i informasjonsteknologi -

Innledning

Studentene skal i løpet av studiet tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å bedre kunne forstå og utnytte teknologiene som benyttes i informasjons- og kommunikasjonssystemer i bedrifter, næringsliv, organisasjoner og privat. Studenten skal kunne se muligheter for IT-støtte og blant annet kunne bidra til å realisere disse mulighetene gjennom deltakelse i innføringsprosjekter.

IT brukes i dag som hjelpemiddel innenfor de fleste fagområder. I årsstudiet blir det lagt størst vekt på utviklingen av informasjonssystemer, men du lærer også å bruke dem. Et gjennomført studium blir en basis for en IT-orientert karriere både i yrkeslivet og i videre studier.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta noen del av dette studiet i utlandet. Eventuelle tilpasninger avtales med studieprogramansvarlig.

Målgruppe

Et ettårig studium i informasjonsteknologi gir gjerne ikke alene tilstrekkelig kompetanse og bør derfor kombineres med en annen utdanning av lavere eller høyere grad. Studiet er tillegg aktuelt for deg som har arbeidserfaring, men mangler datakunnskaper, eller som generell kompetanseheving. Studiet kan også benyttes som etterutdanning eller være starten på et lengre IT-studium.

Studiet passer for eksempel for de

  • som er ferdig med videregående og ikke helt hva de vil bli. Et år med IT vil aldri bli bortkastet, heller det motsatte
  • som vurderer å ta en grad innenfor fagområdet IT. Dette er en fin måte å finne ut hva det handler om uten å risikere å kaste bort et år. Fullførte fag vil gi fritak om man fortsetter på dataingeniør eller en bachelor innenfor inoformatikkfag
  • som har en jobb, eller en utdanning som krever at dataverktøy brukes for å gjennomføre deler eller de fleste av arbeidsoppgavene. Med en dypere forståelse av datateknologi vil man lettere lære seg nye verktøy og lettere henge med i den rivende utviklingen vi ser i dag
  • som nettopp har fullført en byggingeniørutdanning, sykepleieutdanning, økomomiutdanning, lærerutdanning. Ved å kombinere en hvilken som helst grunnutdanning med IT-forståelse vil det bli enklere å få jobb, enklere å utføre arbeidet og man vil få en større trygghetsfølelse dataverktøyene skal brukes
  • som mangler tilstrekkelig med datafag i bacheloren til å kunne fortsette på Master i medieteknikk.

Studiet vil sammen med en bachelorgrad i mediedesign, mediemanagement, geomatikk, elektro eller tilsvarende, gi adgang til å søke på Master i medieteknikk.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ eller tilsvarende. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Det tilbys kurs i 2MX før semesterstart.

Emnetabeller