Objekt-orientert programmering
2008-2009 - IMT1082 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

 • beherske og forklare mer avansert C++ syntaks
 • beherske objekt-orientering
 • løse programmeringsoppgaver etter denne tankegangen/metoden
 • behandle mer avanserte datastrukturer, primært lister
 • utvikle et program (som prosjektarbeid) bestående av flere
  ulike filer.

Emnets temaer

 • Prinsippene for objekt-orientering
 • Innføring i språkmekanismer i C++, som:
  - Klasser og objekter (repetisjon)
  - Utvidelse av operatorers betydning (overloading)
  - Arving av egenskaper
  - Pekere
  - Dynamisk allokering
  - Lister
  - Virtuelle funksjoner og sen binding
 • Større program (applikasjon) bestående av flere filer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer og annen sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av fagassistent).
Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av fagassistent).

Læremidler

Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG