Kvalitetssikker innholdsproduksjon
2008-2009 - IMT1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 • IMT 1071- Multimedieproduksjon

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO 9000:2000. De skal også være i stand til å benytte denne kunnskapen i kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals publisering.

Emnets temaer

 1. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
 2. Organisering av forbedringsprosjekter.
 3. Kvalitetssystemer
 4. Kvalitet i trykksaksproduksjon
 5. Kvalitet i webpublisering
 6. Kvalitet i videoproduksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 • Vurdering av prosjekt og oppgaver (teller 60%)
  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må taes på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

Alle innleverte arbeider må være vurdert til karakter E eller bedre.

Læremidler

 • Aune, Asbjørn: Kvalitetsstyrte bedrifter, ISBN 82-417-0516-6

  Supplerende litteratur:

 • Christensen M, Fisher H F (2004), Utvikling av multimedier, Tisip
 • Hansen T B, Hjertø G (2003, )Kvalitet og programvare utvikling, Tisip