Digital bildereproduksjon og fargestyring
2008-2009 - IMT1301 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. De skal opparbeide seg grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i fargemetrikk og fargemåling samt å forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også opparbeide en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger.

Emnets temaer

 • Digital bildereproduksjonsteknologi
 • Farger og fargesyn
 • Fargemetrikk og fargemåling
 • Komponenter til Fargestyring
 • Vurdering av bildekvalitet
 • Arbeidsflyt og prosess kontroll
 • Fargestyring på applikasjonsnivå

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer, (teller 70%)
 • 3 obligatoriske oppgaver, 2 i gruppe og 1 individuell (teller 10% hver)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker

 • Sharma, Abhay (2004) Understanding color management, New York: Thompson
 • Forelsesningsnotater

Erstatter

IMT2421 Farge- og produksjonsstyring, IMT2371 Digital bildereproduksjon og fargestyring