Management i mediebedrifter
2008-2009 - IMT1311 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endte emne skal studentene ha kunnskap og ferdigheter om produksjonsprosesser innen mediebedrifter, med utgangspunkt i en praktisk oppgave, fortrinnsvis gitt av en bedrift.

Oppgavene tildeles av emneansvarlig.

Emnets temaer

Oppgaven er innenfor emner som tilbys av fagmiljøet innen mediemanagement ved avdeling for informatikk og medieteknikk.

Emnene er:

IMT 1041 Informasjons- og publiseringsteknologi.

IMT 1331 Digital videoproduksjon.

IMT 1232 Trykksakproduksjon.

IMT 1101 Typografi.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studietur/bedriftsbesøk.

Ressursforelesninger.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Vurdering av prosjektet
  • Muntlig fremføring av prosjektets statusrapport.

Hver av delene må bestås

Prosjektet gjennomføres i grupper fra en – tre studenter.

Gruppens størrelse bestemmes av emnelærer.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensorenes av emnelærer. Annen ekstern eller intern sensor retter stikkprøver av besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ”ikke bestått” kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Statusrapporten skal fremlegges for klassen i plenum.

Læremidler

Oppgis ved emnestart.