Ergonomi i digitale medier
2008-2009 - IMT2072 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukereres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier. Emnet fokuserer også på praktiske brukervennlighetsmetoder, og studentene skal være i stand til å initiere brukervennlighetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Emnets temaer

 • Menneskesentrert teknologi
 • Brukervennlighetsprinsipper
 • Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
 • Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
 • Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
 • Informasjonsstruktur og navigasjon
 • Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
 • Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
 • Brukermedvirkning
 • Scenarieteknikk
 • Rapid prototyping
 • Formativ-iterativ brukertesting
 • Heuristisk evaluering og ekspertevaluering

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • Essay eller prosjektrapport (teller 40%).

Hver av delene må bestås separat.
Essay/prosjektrapport leveres digitalt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor stikkprøver av besvarelsene, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Benyon, Turner and Turner (2005) Designing interactive systems, Addison-Wesley
 • Norman, Donald A. ([1988] 2002). The design of everyday things. New York: Basic Books