Systemutvikling
2008-2009 - IMT2243 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring og vedlikehold av datasystemer. De skal være i stand til å reflektere over IT-systemenes betydning for verdiskapningen i virksomheter og ulike tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser. De skal kunne anvende metoder og teknikker for kravspesifisering og analyse.

Emnets temaer

 • Virksomheters anvendelse av IT-systemer
 • Prosjektstyring og risikovurdering
 • Systemutviklingsmodeller, prosessrammeverk
 • Objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse med bruk av Unified Modeling Language
 • Prinsipper for design, implementering og testing av datasystemer
 • Vedlikehold
 • Kvalitetssikring og konfigurasjonsstyring
 • Brukermedvirkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 • Vurdering av prosjekt (teller 60%)
  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Avklares senere

En pensumbok + en artikkelsamling