Typografihistorie
2008-2009 - IMT2312 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

Studentene har ervervet seg en oversikt og grunnleggende forståelse av typografiens historie. De kan også demonstrere en mer utførlig kunnskap om et begrenset antall temaer innen emneområdet.

Emnets temaer

Skrifthistorie
Trykkteknikkenes historie
Typografihistorie
Moderne grafisk design
Typografisk diskurs i det 20. århundre

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 45%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 55%)
Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer og/eller ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
- Carter, Sebastian. (2002). Twentieth century type designers. Second ed. London: Lund Humphries (utvalgte kapitler)
- Kinross, Robin (2004). Modern typography: an essay in critical history. Second ed. London: Hyphen Press
- Meggs, Philip B. og Alston W. Purvis (2006). Meggs "History of graphic design". Fourth ed. New York: John Wiley

Annet:
- Annen litteratur/artikler/notater
- Artikkelsamling med hovedvekt på epigrafi og skrifthistorie (i forb. med studietur til Roma)

Supplerende opplysninger

Emnet er i utgangspunktet kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign (noen plasser kan under visse omstendigheter og betingelser stilles til disposisjon for andre studenter, fortrinnsvis fra Bachelor i mediemanagement).

Emnet er basert på ressursforelesninger av ansatte ved HiG, gjesteforelesninger, en guidet studietur til Roma for å studere klassisk og neo-klassisk skrift i inskripsjonsform, skriving av to essay (hvorav ett i forbindelse med studieturen til Roma). Avsluttende eksamen. Studieturen til Roma er ikke obligatorisk og den må i utgangspunktet finansieres av studentene selv.

Støttelitteratur:
- Coldevin, Axel (1998). Epoker i Europas stilhistorie. Oslo: Aschehoug
- Gombrich, E.H. (2003). Verdenskunsten. 4. norske utgave. Oslo: Aschehoug
- Holbye, Kjell Jørgen Riegels, m.fl. (2005). Tegn i tid: uttrykkshistorie. Oslo: Gan Forlag
- Twyman, Michael (1998). The British Library guide to printing: history and techniques. London: British Library