Medieproduksjon for events
2008-2009 - IMT2501 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1071 Multimedieproduksjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene skal ha innsikt i og kunne benytte seg av de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer gjennom flere typer av mediekanaler.

De skal også ha gode kunnskaper om teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av digitale produksjonssystemer.

De skal kunne initiere, planlegge, budsjettere, beregne, gjennomføre og publisere en live flerkameraproduksjon.

Emnets temaer

Audio- og video teknologier og systemer med fokus på:

 • Mikrofonlære
 • Kameralære
 • Miksere
 • Digital bearbeiding
 • Filtere og effekter
 • Monitorering
 • Lagring
 • Publisering

Teknisk produksjonsplanlegging og ledelse
Teknisk prosjektplanlegging og kalkulasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (60%)
 • Prosjektvurdering (40%)
 • Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver innen audiosystemer og videosystemer. Refleksjonsoppgave og planleggingsdokumentasjon.

Læremidler

Digital multimedia by Nigel Chapman og Jenny Chapman.
ISBN: 0-470-85890-7
Paperback xix+679 pages
John Wiley & Sons, February 2004
(http://www.macavon.org/digitalmultimedia/index.php)

Erstatter

IMT2481 Digitale produksjonssystemer I

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i studieplanen for Bachelor i medieproduksjon, 2. året, og er valgemne i Bachelor i digital medieteknologi, 3. året.