Webpublisering
2008-2009 - IMT2511 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1291 Webdesign

Forventet læringsutbytte

Studentene vil ha forståelse for publiseringsløsninger, webservere og nettverk og vil ved hjelp av kunnskap og erfaring i programmeringsspråket PHP ha forståelse for oppbygningen av en publiseringsløsning og hvordan man kan skreddersy slike.

Emnets temaer

 • Generell programmering i PHP
 • Introduksjon til databaser (MySql)
 • Installering av ulike publiseringssystemer
 • Moduler i publiseringsløsninger
 • Oppbygging av layout, struktur og grafisk uttrykk i publiseringsløsninger
 • Webservere og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Tre gruppeprosjekter med muntlig fremføring og medstudentvurdering av presentasjonsdelen (teller 20 % hver)
  • Avslutningsprosjekt med muntlig presentasjon (teller 40 %)
  • Hver del må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Prosjektene sensureres av emnelærer. Avslutningsprosjektet sensureres av emnelærer og intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Det er fri bruk av hjelpemidler i prosjektene, men samarbeid mellom grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Læremidler

  • Niederst, J. (2007), Learning Web Design, A beginners guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics, 3rd edition, O'Reilly
  • Horgen, S.A. (2006), Webprogrammering i PHP, 2. utgave, Tisip
  • Nettressurser som oppgis underveis.

Erstatter

IMT2491 Webpublisering