Systemadministrasjon
2008-2009 - IMT3292 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
 • IMT2282 Operativsystemer

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne kunne

 • ha inngående kjennskap til prinsippene skalerbarhet, redundans, sikkerhet og policydrevet systemadministrasjon
 • få brukere, datamaskiner, nettverk og programvare til å fungere sammen
 • planlegge og implementere en enkel, stabil og skalerbar infrastruktur
  og i en slik infrastruktur kunne
  - feilsøke og rette feil
  - automatisere standard driftsoppgaver
  - håndtere grunnleggende krav til sikkerhet
  - dokumentere på en ryddig måte
  - yte support til brukerne og organisasjonen

Emnets temaer

 • Programmering i Perl
 • Planlegging av infrastruktur
 • Innstallering og konfigurering av operativsystemer
 • Innstallering og konfigurering av standard tjenester (dns, mail og www)
 • Brukeradministrasjon
 • Automatisering av driftsrutiner
 • Tuning og feilsøking
 • Overvåking
 • Sikkerhet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 33 poeng kan oppnåes på midtveiseksamen (2-timers skriftlig eksamen), 34 poeng på prosjektarbeide og 33 poeng på avsluttende eksamen (2-timers skriftlig eksamen). Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Annen intern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Limoncelli, T.A., C.J. Hogan and S.R. Chalup: The Practice of System and Network Administration, 2nd Edition