Sikkerhetsplanlegging og hendelseshåndtering
2008-2009 - IMT3521 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1121 Innføring i informasjonssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha forståelse for hvordan helhetlig planlegging av uavbrutt systemdrift forekommer. Studenten skal beherske grunnleggende hendelseshåndtering og være trenet i å planlegge og håndtere typiske krisesituasjoner som kan oppstå som forstyrrende element for kontinuerlige forretningskritiske prosesser.

Emnets temaer

1. Introduction and Overview of Contingency Planning
2. Planning for Organizational Readiness
3. Incident Response: Preparation, Organization & Prevention
4. Incident Response: Detection and Notification
5. Incident Response: Reaction
6. Incident Response: Recovery and Maintenance
7. Disaster Recovery: Preparation and Implementation
8. Disaster Recover: Operation and Maintenance
9. Business Continuity Preparation and Implementation
10. Business Continuity Operations and Maintenance
11. Crisis Management and Human Factors

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng kan oppnåes på
prosjektarbeide og 50 poeng (minst 18 MÅ oppnåes) på avsluttende 3-timers
eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til
anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller
gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de
kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnelærer sensurerer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Michael Whitman og Herbert Mattord: Principles of Incident Response and Disaster Recovery . Thomson, 2007.

Tilleggslitteratur vil bli utdelt.

Erstatter

IMT2241