Koding og komprimering av mediedata
2008-2009 - IMT4451 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha god innsikt i teknikker for koding og komprimering av digitale mediedata, samt tilhørende standarder.

Emnets temaer

  • Grunnleggende digital signalbehandling
  • Teknikker for komprimering med og uten tap
  • Komprimering av lyd, bilde og video data
  • Filformater og standarder
  • H.261, H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
  • Bildekvalitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Vurdering av både prosjekt og oppgaveløsning

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

  • Ekstern+intern sensor retter alle besvarelser
    (skriftlig eksamen)
  • Intern vurderer prosjekt

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Implementering av prosjekt og prosjektrapportering og øvingsoppgaver

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Erstatter

IMT4001 - Digital medierepresentasjon