XML- og web-teknologier
2008-2009 - IMT4501 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha tilegnet seg inngående kunnskap om XML og XML-relaterte teknologier slik at de innehar en dypere forståelse for XML-baserte publiserings- og informasjonssystemer.

Emnets temaer

Emnet går grundig gjennom XML og de mest aktuelle XML-relaterte teknologier, med fokus på publisering og parallellpublisering. Områdene som behandles er:

  • constraints med DTD og XML Schema
  • søkning i XML-strukturer med XPath og XQuery
  • transformasjoner mellom ulike XML-vokabularer med XSLT
  • layout med CSS og XML Formatting Objects
  • programspråkbindinger med DOM og SAX
  • XML-applikasjoner for publisering
  • webtjenester (WSDL, SOAP)
  • Ajax

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60%
Vurdering av prosjekt teller 40%
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter stikkprøver av besvarelsene; intern sensor sensurerer prosjektrapporter og skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis.

Læremidler

Bøker:
- XML In A Nutshell, E.R.Harald/W.S.Means, O'Reilly, 3rd edition, utgave 2004 (ISBN: 9780596007645)
- An Introduction to XML and Web Technologies, Anders Møller and Michael Schwartzbach, Addison-Wesley, 2006 (ISBN: 0321269667)

Annet:
- Diverse utdelt materialle/notater

Erstatter

IMT4391 - XML for publisering