Nettverkssikkerhet
2008-2009 - IMT4581 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT3701 - Kryptologi
  • or some knowledge of cryptology course

Forventet læringsutbytte

Studenten skal opparbeide seg innsikt i
• hvorfor nettverkssikkerhet er viktig og ikke må neglisjeres
• hvilke mekanismer som er tilgjengelige for beskyttelse av systemer koblet sammen i nettverk
• hvordan disse mekanismene er brukt til å løse sikkerhetsproblemer i enkelte systemer

Emnet vil gi studenten grunnlag til å implementere beskyttede systemer og til å forstette forskning på området.

Emnets temaer

Del I Innledning
• Nettverksinfrastruktur og sikkerhetstrusler

Del II Beskyttelsesmetoder
• Krytering, utstyrsautentisering, meldingsautentisering og beskyttelse av integritet
• Nøkkelorganisering: symmetriske nøkler, offentlig nøkkelinfrastruktur, sertifikater, tilbakekalling or nøkkellagre
• Beskyttelse mot hindring av tjenesteutøvelse
• Aksesskontroll

Del III Anvendelse av sikkerhetsmekanismer
• Internettsikkerhet (PGP, IPsec, SSL)
• Mobilsikkerhet (GSM/UMTS, bruk av SIM til aksesskontroll)
• Betalingssystemer (Ecash, NetBill)
• Ikkebenekting (prinsipper, innsamling av bevismateriale, eksempel på protokoll, ikkebenekting og anonymitet i mobilnettverk)
• Brannmurer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 20 poeng kan oppnåes på oppgaveløsning, 30 poeng på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende skriftlig eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendium og annet materiale lagt ut på Fronter.

Erstatter

IMT4101 Sikkerhet i distribuerte systemer

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter