Autentisering
2008-2009 - IMT4721 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne har studenten økt forståelse av
- ulike autentiseringsmetoder f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.
- evaluering av autentiseringsmetoder med hensyn til sikkerhetsmessig styrke

Emnets temaer

  • Autentisering i en sikkerhetskontekst. Hva er rimelige antagelser med hensyn på opponentens kapabiliteter.
  • Utvalgte autentiseringsteknikker som f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.
  • Teknikker for å evaluere autentiseringsmetoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng på prosjektarbeide m/muntlig presentasjon og 50 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Det eksisterer et kompendium skrevet av professoren som tildeles ved begynnelse av kurset.

Erstatter

IMT5072 - Autentisering

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.