Mediemanagement og bedriftsutvikling
2008-2009 - IMT4831 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten forstå hvordan verdigenerereringsprosesser og drivkrefter innen medieindustrien fungerer. En stor utfordring for medieindustrien er å evaluere ny medieteknikk og nye innovasjoner, for å bedømme deres potensiale og forstå hvordan nåværende forretningsmodeller vil bli påvirket av dem.

Emnets temaer

 • Drivkrefter bak medienes utvikling
  • Teknologiske, sosiale og økonomiske faktorers innvirkning
  • Digitaliseringens grunnleggende påvirkning på mediene
   • Prising av informasjon
   • Nettverksøkonomi
  • Markedsføringsretorikk og teknologioptimisme
  • Mediekonvergens
 • Innovasjon innen medieindustrien fra et helhetsperspektiv
 • Kundeverdi og branding
 • Medierett / Opphavsrett

Pedagogiske metoder

Essay
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Obligatoriske arbeidskrav

Aktivt deltakelse i diskusjoner omkring emnets temaer, med utgangspunkt i pensum og egne erfaringer fra området.

Læremidler

Bøker

Artikler

Kompendium

Powerpoint filer

Erstatter

IMT4521 Mediekunnskap, IMT4071 Medieøkonomi, IMT4361 Medierett