Security Planning and Incident Management
2008-2009 - IMT4841 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å utarbeide policier og prosedyrer for beredskapsplaner, samt lede planleggingsprosessen. Dette innebærer at studenten må oppnå god forståelse av prinsipper, metoder og verktøy anvendt til teknisk dataetterforskning og hendelseshåndering. Videre skal studenten selv være i stand til å lede etterforskning av sikkerhetshendelser. Studenten skal også forstå hva beredskapsplanlegging innebærer og være i stand til å lede denne prossessen.

Emnets temaer

1. Introduction and Overview of Contingency Planning

2. Planning for Organizational Readiness

3. Incident Response: Preparation, Organization & Prevention

4. Incident Response: Detection and Notification

5. Incident Response: Reaction

6. Incident Response: Recovery and Maintenance

7. Disaster Recovery: Preparation and Implementation

8. Disaster Recover: Operation and Maintenance

9. Business Continuity Preparation and Implementation

10. Business Continuity Operations and Maintenance

11. Crisis Management and Human Factors

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng kan oppnåes på prosjektarbeide og 50 poeng (minst 18 MÅ oppnåes) på avsluttende 3-timers eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnelærer sensurerer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt

Læremidler

Michael Whitman og Herbert Mattord: Principles of Incident Response and Disaster Recovery. Thomson, 2007.

Tilleggslitteratur vil bli utdelt.