Fordypning i digital fargebilde- og videoprosessering
2008-2009 - IMT5241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha dybdeinnsikt i avansertre temaer innenfor prosessering av digitale fargebilder og video og analyseteknikker relatert til disse temaene.

Emnets temaer

  • Visuell psykisk fysikk, fargeoppfatning og bildekvalitet
  • Flermedial fargebildereproduksjon
  • Innholdsbasert metadata uttrekk og representasjon
  • Videoanalyse, indeksering, oppsummering og uthenting
  • Videoprosessering i det komprimerte domenet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig eksamen, individuell (teller 30 %, evalueres av emneansvarlig og ekstern sensor)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70 %, evalueres av emneansvarlig og ekstern sensor)
Hver del må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Muntlig eksamen, individuell (teller 30 %, evalueres av emneansvarlig og ekstern sensor)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70 %, evalueres av emneansvarlig og ekstern sensor)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjon i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene får tildelt et tema for muntlig fremføring.

Hver student må forberede og presentere ett forsknings-paper eller et kapittel i en bok på et av seminarene (må forhåndsgodkjennes av emneansvarlig).

Læremidler

Hand-outs og forsknings-papers.

Erstatter

IMT5201, IMT5231