Fordypning i fargebildeteknologi
2008-2009 - IMT5261 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4401 - Digital bildereproduksjon

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha innsikt i sentrale forskningsarbeider innen fargebildeteknologi.

Emnets temaer

  • Grunnleggende fargevitenskap
  • Visuell psykofysikk og fargens uttrykk
  • Fysiske modeller for prediksjon av farge
  • Fargestyring for digitale bildeteknologisystemer
  • Utstyrskarakterisering

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer)
Studentene gis i oppgave å presentere deler av pensum.

Læremidler

Bøker:
Digital Color Imaging Handbook, G. Sharma (ed), CRC Press, 2002

Annet:
Utdelte forskningsartikler

Erstatter

IMT5201