Fordypning i elektronisk publisering
2008-2009 - IMT5271 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha innsikt i sentrale forskningsarbeider innen elektronisk publisering.

Emnets temaer

  • Transformasjon og tilpasning av innhold
  • Tilpasning av grafisk formgiving
  • Personalisering
  • Terminal- og nettuavhengighet

Pedagogiske metoder

Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis

Læremidler

Et utvalg av forskningsartikler blir delt ut ved oppstart av emnet

Erstatter

IMT5211