Variational Image Processing
2008-2009 - IMT5301 - 5sp

Forutsetter bestått

Se engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon