Bedriftsutvikling II
2008-2009 - SMF3002 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne
- kunne se sammengheng mellom produksjon, kostnader og økonomi
- kunne drive problemløsning og omstillingsarbeid i en bedrift. Både teknisk, økonomisk, markedsmessig og organitatorisk.
- kunne utvikle en forretningside og beregne de nødvendige budsjetter.

Emnets temaer

Studenten skal kjenne til nødvendige grep for å styre og lede en produksjonsbedrift.
Deriblant:

  • Budsjettering (bedrift, avdeling og kostnadssted)
  • Salgsbudsjettering
  • Timeprisberegning (selvkost)
  • Produksjonsplanlegging
  • Salgs- og produksjonsstatistikker
  • Produksjonsnormer
  • Arbeidsflyt
  • Markedsstrategi
  • Produksjonsstyring levende bilder (Synkrone medier)
  • Nye forretningsområder

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen (2 uker) teller 30 %
Oppgaveløsning teller 20 %
Skriftlig eksamen (5 timer ) teller 50 %
Hjemmeeksamen er prosjekt gjennomført i grupper. Både skriftlig eksamen og hjemmeeksamen må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Hjemmeeksamen vurderes av emnelærer og ekstern sensor. Skriftlig eksamen vurderes av emnelærer, ekstern eller annen intern sensor retter et utvalg av besvarelsene. Oppgaveløsning vurderes av emnelærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Det kan ikke kontes i oppgaveløsning.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.
Kompendium: Bedriftsutvikling II. Leif E. Nordahl

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendiet: Bedriftsutvikling II, av Leif E. Nordahl

Annet utdelt litteratur / artikler / notater.

Supplerende opplysninger

Anbefalt støttelitteratur:

Kompendiet: Leif E. Nordahl: Bedriftsutvikling I
Hoffmann Christensen og Hoffmann: Kalkulation af tryksager. ISbn 8788263681
Kjell Gunnar Hoff: Bedriftens økonomi
Print management: Derek Porter. ISBN 1858020212