Statistiske beregninger i SPSS
2009-2010 - SPL4201 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Bachelor i helsefag eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • ha fordypningskunnskap om deskriptiv og analytisk statistikk
  • ha kunnskap om hvordan data håndteres i Statistic Package for the Social Scineces (SPSS)
  • kunne lage og legge inn variabler i SPSS
  • kunne velge statistisk metode og gjennomføre og tolke statistisk analyse på ulike nivåer

Emnets temaer

  • Deskriptiv og analytisk statistikk
  • SPSS-programmet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, individuell eller i par, over to uker

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i studieoppgave og seminarer
Muntlig presentasjon av eksamensoppgave

Læremidler

Angis ved kursstart