Praktisk modellering
2009-2010 - GEO2291 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

 • GEOGEO1221 Grunnleggende intelligent modellering
 • BYG1281 Digital tegning og tegningsprinsipper

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha

 • Praktiske kunnskaper som er relevant for bygg- og anleggsbransjen, private entreprenørfirmaer og innen offentlig virksomhet
 • Kunnskap for å utføre mer krevende B/A-oppgaver og ivareta lederfunksjoner knyttet til buildingSMART-prinsipper hos byggherrer, entreprenører og i offentlige etater

Emnets temaer

 • Informasjonsorganisering
 • Modellering av hus utvendig med egenskaper, samt terrengmodellering med egenskaper
 • Modellering av hus innvendig med egenskaper
 • Modellering av nybygg kontra eksisterende bygg
 • Skanning
 • Digital samhandling
 • Digital dataflyt
 • Arbeid etter BuildingSMART-prinsipper inkludert informasjonsorganisering og leveranse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til obligatorisk arbeid
 • Gjestforelesere fra relevante firma/næringsliv

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Innlevert individuell oppgaveløsning.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor
 • Besvarelser vurderes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Obligatoriske arbeidskrav

7-8 oppgaver, nærmere opplysninger gis ved emnestart.

Læremidler

 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 • Diverse utdelte notater