Valgfri praksis
2010-2011 - HPAIO3 - 5sp

Forutsetter bestått

VPAIO04 Tredje veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg erfaringer med deler av spesialsykepleiertjenesten som han/hun har spesiell interesse for eller som ikke har vært tilstrekkelig tidligere i videreutdanningen (f.eks. på bakgrunn av manglende pasientgrunnlag i tidligere praksisperiode).

Emnets temaer

Tema vil variere, men som eksempel kan nevnes:

  • prehospital/ambulansetjeneste
  • smertebehandling/smerteteam
  • nyfødtmedisin/neonatal
  • kirurgisk/medisinsk intensivavdeling
  • akuttmottak
  • anestesi- og operasjonsavdeling
  • sterilsentral
  • kirurgisk poliklinikk
  • dialyseavdeling
  • internasjonalt arbeid og internasjonal erfaring

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten leverer inn en plan med mål og litteratur knyttet til praksisstudiene til godkjenning i forkant av Valgfri praksis. Dokumentert tilstedeværelse 120 timer.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av studieprogramansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått på Valgfri hospiteringspraksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Plan for Valgfri praksis

Supplerende opplysninger

Det oppfordres til internasjonalisering.

Retningslinjer for plan for valgfri praksis.