Anatomi og fysiologi
2010-2011 - K1043 - 6sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg grunnleggende forståelse for menneskekroppens oppbygning og funksjon.

Emnets temaer

Grunnleggende kjemi og cellebiologi.

Anatomi og fysiologi innenfor følgende organsystemer: nervesystemet, endokrinologi, sirkulasjon, respirasjon, nyre/urinveier, fordøyelsessystemet, temperaturregulering, sansene og muskel/skjelettsystemet.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Fjernundervisning via internett, bruk av e-læringsplattformen Fronter.

Veiledning, diskusjon og chat via Fronter.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

To individuelle innleveringer og avsluttende skriftlig individuell 3 timers eksamen. Innleveringsoppgavene teller 20%, avsluttende eksamen teller 60%. Alle deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur av besvarelsene.

Obligatoriske arbeidskrav

En individuell flervalgstest, godkjennes med 80% riktige svar. Testen må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Læremidler

Sand, m.fl. (2006): Menneskekroppen. Gyldendal Norsk Forlag.