Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere
2010-2011 - K1169 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Ved fullført utdanning har studenten:

 • akuttmedisinsk handlingskompetanse i samsvar med gjeldende anerkjent forskning og praksis
 • kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon og samhandling i prehospital tjeneste, og forståelse for muligheter og begrensninger i bruk av kommunikasjonsteknologi
 • kunnskap, kompetanse og evne til å vurdere, prioritere og handle faglig velbegrunnet i prehospitale akutt situasjoner
 • et bevisst forhold til rollen som aktør i en ladet akutt situasjon

Emnets temaer

Kurs 1:
Organisering av prehospital tjeneste,
Ambulanseutstyr og funksjon
Akuttmedisin
Luftveishåndtering
Sjokk og væskerecuscitering.
HLR
Farmakologi/legemiddelhåndtering

Kurs 2:
Konflikthåndtering, skarpe oppdrag, egensikkerhet
CRM, kommunikasjon
Skademekanikk
Ferdighetstrening

Kurs 3:
Transportmedisin
Katastrofearbeid, beredskap
Lovgivning, etikk og kommunikasjon
Eksamen

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, studieoppgaver, simulering og ferdighetsøvelser, praksiserfaring, selvstudier

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Simuleringsøvelse i kurs 3
 • Hjemmeeksamen i gruppe
 • Begge eksamener må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Emneansvarlig vurderer gjennomføring av simulering

Hjemmeeksamen vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny simuleringsøvelse gjennomføres i løpet av inneværende semester.

For kandidater som får Ikke bestått på hjemmeeksamen, må ny oppgave leveres innen utgangen av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltakelse i simuleringsøvelser i tre samlinger ved høgskolen
 • Kurs 1: Flervalgstest (75% riktig svar for godkjent)
 • Kurs 2: Refleksjonsnotat (godkjent)
 • Deltakelse i ambulansevirksomhet tilsvarende ca. 3 dager.
 • Deltakelse i AMK virksomhet tilsvarende 1 dag.
 • Deltakelse som opponentskap i presentasjoner av hjemmeeksamener

Læremidler

Litteratur, praksiserfaringer, studie- og øvingsoppgaver, simuleringsutstyr, video og nettbaserte læremidler

Supplerende opplysninger

Krav til godkjent simuleringsøvelser og hospitering beskrives i undervisningsplan.

Retningslinjer for hjemmeeksamen beskrives i undervisningsplan.