Ultralydfysikk og apparatlære
2010-2011 - RAD8041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Mål 1:Studenten skal dokumentere kunnskap i basale prinsipper for ultralyd.
Mål 2:Studenten skal vise kunnskap i ergonomi knyttet til ultralydundersøkelser.

Mål 3:Studenten skal vise kunnskaper om apparatlære innen ultralyd.

Emnets temaer

Basale prinsipper for ultralyd: Puls-ekko prinsippet, interaksjon av ultralyd og vev, lydrefleksjon, oppløsning, biologisk effekt, Piezoelektrisk effekt, lydenergi, vanligste typer artefakter.
Apparatlære:Transducere: Frekvens, båndbredde, fokuserte og ikke fokuserte transducere, konfigurasjon av transducere.
Scannere: Puls generator, Time Compensated Gain(TCG), Spesial Gain Controls, signal prossessering.
Ergonomi: Sittestilling, armstilling, pasientleiring.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Multiple choice-eksamen, 2 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Automatisk sensurering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny utsatt eksamen arrangeres innen 3 uker

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av oppgaver

Læremidler

"Essentials of Ultrasound Physics" av James A. Zagzebski

ISBN- 13:978-0-8151-9852-9

Medical Ultrasound Safety, American Institute of Ultrasound in Medisin
Bibliotek HIG

Annen litteratur

ISBN -13: 978-0-8151-9852-9