Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi
2010-2011 - RAD8051 - 20sp

Forutsetter bestått

  • RAD8041 - Ultralydfysikk og apparatlære

Forventet læringsutbytte

Mål 1:Studenten skal vise kunnskap i topografisk anatomi i abdomen,kroppens hulrom og organers plassering og retning.
Mål 2:Studenten skal vise kunnskap i abdominale sykdommer.
Mål 3:Studenten skal ha forståelse for den underliggende fysikken og dermed være istand til å lese/tolke/gjenkjenne anatomi og patologi på ultralydbilder/signaler.

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi i abdomen
Topografi
Sykdomslære
Kommuniksajon og samhandling med pasienten
Yrkesetikk
Pasientomsorg

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe. Muntlig presentasjon av oppgave. Gruppen kan bestå av 2-3 studenter.
Leveres via LMS (ClassFronter) samt 2 eksemlarer på studenttorget.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern sensor+intern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny utsatt innlevering gjennomføres innen 1 mnd.

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Praksis

Hjemmeoppgaver innen tema.

Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i Modul 2

Læremidler

Color Atlas of Ultrasound Anatomy, Berthold Block ISBN: 1588902811

The Practice of Ultrasound, "A step by step guide to abdominal scanning" ISBN 13: 9781588902801/9783131383617

Ultrasound Teaching Manual, "The basic of performing and interpreting ultrasound scans" ,Matthias Hofer ISBN: 1-58890-278-X

Essentials of sonography and patient care, Marveen Craig, ISBN: 1416001700

Annen litteratur