Fordypningsoppgave i Ultralyd
2010-2011 - RAD8071 - 10sp

Forutsetter bestått

  • RAD8041 - Ultralydfysikk og apparatlære
  • RAD8051 - Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi

Forventet læringsutbytte

Studenten skal fordype seg i et tema som er relevant innen fagområde ultralyd. Studenten skal:
Vise inngående kunnskap om et avgrenset fagområde
Vise evne til å gjennomføre et selvstendig vitenskaplig arbeid.

Emnets temaer

Temaene vil være avhengig av den enkelte oppgaves problemstilling, men alle tema fra teori og praksis i utdanningen vil kunne være relevante.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen kan skrives i gruppe av 2-3 studenter. Muntlig fremføring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres ved at forbedret oppgave leveres til fastsatt tid.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektplan

Læremidler

All litteratur studentene har arbeidet med under utdanningen.