Forskningsetikk
2010-2011 - SPL4181 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • SPL4091
 • SPL4101
 • SPL4141
 • SPL4111
 • SPL4151

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes at studenten

 • har kunnskap om og kan bruke forskningsetiske prinsipper
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • har kunnskap om forskerens etikk og kunne kritisk vurdere uredelighet i forskning.
 • har kunnskap om søknad til SPREK

Emnets temaer

 • Lover og forordninger som styrer forskning
 • Forskningsetiske prinsipper og problemstillinger
 • Forsskerens etikk og uredelighet i forskning
 • Forskningsetiske søknader

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse ved  ett seminar
 • To studieoppgave i gruppe

Læremidler