Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2010-2011 - VPK2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • PRU 1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL 1003 - Anatomi/fysiologi,mikrobiologi,hygiene og medikamentregning
  • VPS 1002 - Veiledet praksis i sykehjem

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002.

Emnets temaer

  • Gjennomføring av sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
  • Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis.
  • Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2
  • Muntlig og skriftlig refleksjon

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i Undervisningsplanen for 2.studieenhet. Denne er klar 1.juli.