Veiledet praksis i kirurgi inkludert hospitering i operasjonsavdeling
2010-2011 - VPK2012 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL1003- Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
 • SPL1092- Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • SPL1012 - Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
 • VPM2002 eller VPP2002
 • Oppgave i samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde

Anbefalt forkunnskap

 • PRU2002 eller PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2012.

Emnets temaer

 • Gjennomføring av sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 • Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Dokumentert tilstedeværelse i praksis.
 • Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet ev studieenhet 2.
 • Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.