Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2010-2011 - VPK3002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2022D - Sykdomslære
  • VPM2012 eller VPP2012

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3002D.

Emnets temaer

  • Gjennomføring av sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
  • Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis.
  • Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
  • Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.