Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2010-2011 - VPM2012 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1003- Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
  • SPL 1012
  • SPL 1091
  • VPK 2002 eller VPP 2002

Anbefalt forkunnskap

PRU 2002 og PRU 2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2012.

Studenten skal ha innsikt i jordmors forebyggende og helsefremmende funksjon

Emnets temaer

  • Gjennomføring av sykepeie til pasienter med medisinske lidelser.
  • Hospitering på føde-/barselavd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM 2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM 2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis
  • Gjennomført pedagogisk pleieplan i løpet av studieenhet 2
  • Muntlig og skriftlig refleksjon.