Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2010-2011 - VPM3002 - 15sp

Forutsetter bestått

VPK2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3002.

Studenten har kjennskap til jordmors arbeidsområde.

Emnets temaer

  • Gjennomføring av sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.
  • Hospitering på føde-/barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis.
  • Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
  • Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2