Veiledet praksis i medisin - inkludert hospitering i føde/barselavd.
2010-2011 - VPM3002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2022D - Sykdomslære
  • VPK2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 3 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3002D.

Studenten har kjennskap til jordmors arbeidsområde.

Emnets temaer

  • Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.
  • Hospitering på føde-/barselavd.: innleggelse/mottagelse av fødekvinnen med evt. ledsager, ledelse av fødsel, det nyfødte barnet, barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis.
  • Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
  • Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

Fullstendig pensumliste i undervisningsplan.