Veiledet praksis i psykiatri
2010-2011 - VPP2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL 1003 - Anatomi, fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
  • VPS1002 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av 2. studieenhet
  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis
  • Muntlig og skriftlig refleksjon

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.