Ergonomi i digitale medier
2010-2011 - IMT2072 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukereres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier. Emnet fokuserer også på praktiske brukervennlighetsmetoder, og studentene skal være i stand til å initiere brukervennlighetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Emnets temaer

 • Menneskesentrert teknologi
 • Brukervennlighetsprinsipper
 • Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
 • Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
 • Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
 • Informasjonsstruktur og navigasjon
 • Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
 • Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
 • Brukermedvirkning
 • Scenarieteknikk
 • Rapid prototyping
 • Formativ-iterativ brukertesting
 • Heuristisk evaluering og ekspertevaluering

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • Prosjektrapport (teller 40%).

Hver av delene må bestås separat.
Prosjektrapport leveres digitalt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor og emnelærer sensurerer alle eksamensbesvarelser.

Emnelærer sensurerer prosjektarbeid.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ett essay må leveres og godkjennes av emnelærer.

Læremidler

 • Benyon, Turner and Turner (2005) Designing interactive systems, Addison-Wesley
 • Norman, Donald A. ([1988] 2002). The design of everyday things. New York: Basic Books