Systemutvikling
2010-2011 - IMT2243 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering eller
 • IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring og vedlikehold av programvare. De skal forstå IT-systemers betydning for verdiskapningen i virksomheter og være istand til å reflektere over ulike tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser. De skal kunne anvende metoder og teknikker for kravspesifisering og analyse.

Emnets temaer

 • Systemutviklingsmodeller, prosessrammeverk
 • Virksomheters anvendelse av IT-systemer
 • Prosjektstyring og risikovurdering
 • Objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse med bruk av Unified Modeling Language
 • Programvarearkitektur
 • Prinsipper innen design og testing av programvare
 • Vedlikehold
 • Kvalitetssikring og konfigurasjonsstyring
 • Brukermedvirkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 • Vurdering av prosjekt (teller 60%)
  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjektet kan tas opp igjen ved neste ordinære kjøring av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

En pensumbok innen Software Engineering (tittel avklares senere) + en artikkelsamling