Operativsystemer
2010-2011 - IMT2282 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2272 - Datamaskinarkitektur
 • IMT2021 - Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha brede kunnskaper om grunnleggende prinsipper i og organisering av moderne operativsystem med tanke på optimal utnyttelse av datamaskinens ressurser. Kunnskapene skal danne grunnlag for vurdering, bruk og drift av operativsystem.

Emnets temaer

 • Generelt om hva operativsystem er, ulike typer av disse og hvilke oppgaver de har. Hardwareblokker som er viktige for operativsystemer.
 • Systemkall, prosesser og tråder samt synkronisering av og kommunikasjon mellom disse.
 • CPU schedulingsalgoritmer.
 • Minnehåndtering: Swapping, virtuelt minne, sideinndelt og segmentert minne.
 • Filsystemer: Implementasjon, backup, filsystemets konsistens og ytelse (EXTFS, FAT, NTFS).
 • Inn/ut system: Hardware – Kontrollere, interrupt, polling og DMA. Software – interrupthandlere, drivere, uavhengig lag i OS’et, disker og timere.
 • Vranglås: Detection and recovery, prevention, avoidance
 • OS i en multimediekontekst.
 • Flerprosessorsystemer
 • Virtualisering.
 • Sikkerhet: beskyttelse av objekter og beskyttelse av minne.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Hver uke er det en tre-times forelesning og en tre-timers labseanse. I tillegg er det hver uke et sett med teorioppgaver og tilhørende løsningsforslag. Alt er knyttet opp mot teorien i læreboka og tilleggspensum som blir utdelt/publisert.
 • Det er tre en-times skriftlige skoleprøver underveis hvor innholdet er på samme format som eksamensoppgaver:
  • Første skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de første fire ukene samt praksis i C.
  • Andre skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de påfølgende fire ukene samt praksis i Bash.
  • Tredje skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de påfølgende fire ukene samt praksis i PowerShell.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av èn intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 av 3 skoleprøver må være godkjent.

Læremidler

Tanenbaum, A. S. Modern Operating Systems, 3rd edition, Pearson Education, 2009.