Grafikkprogrammering
2010-2011 - IMT2531 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1031 Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Én side notater

Læremidler

Shreiner, Woo, Neider, and Davis, OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL(R), Version 2.1 (6th Edition) (2007)

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students apply for the course the form may change to suit the class size.